Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το www.istikoglou.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου που ανήκει στην ομόρρυθμη εταιρεία “Ιστίκογλου Π. Ο.Ε.”, που εδρεύει στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 27 & Θεμιστοκλέους 1, ΤΚ 57008 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 092350772, ΓΕΜΗ: 57472004000, ΔΟΥ Ιωνίας,  με αριθμό τηλεφώνου 2310 781775.

Οι όροι χρήσης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματός μας είναι πλήρως συμβατοί με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό δίκαιο και ο χρήστης με την επίσκεψή του αναγνωρίζει ότι έλαβε πλήρη γνώση αυτών, τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους.

Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή με όλους του όρους χρήσης αυτής της ιστοσελίδας οφείλει να απέχει από τη χρήση αυτής.

Αποστολή της παραγγελίας σας σημαίνει αποδοχή όλων των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η εταιρία μας δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του καταστήματος τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια, ή διακοπών λειτουργίας των ιστοσελίδων εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Στους ανωτέρω όρους χρήσης εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και για οποιαδήποτε διαφορά  αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκη.574