Τιμολόγηση

Τιμολόγηση

Οι τιμές που αναγράφονται στο www.istikoglou.gr είναι τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Το τελικό κόστος της κάθε παραγγελίας θα υπολογίζεται αφού προστεθούν στην λιανική τιμή κάθε προϊόντος τα έξοδα αποστολής ή πρόσθετες επιβαρύνσεις (εφόσον υφίστανται) για το ύψος των οποίων θα ενημερώνονται οι πελάτες μας πριν από την υποβολή της παραγγελίας τους.

Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Σε περίπτωση αυξομείωσης τιμών μετά το πέρας της παραγγελίας θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει ζήτημα εφόσον έχει επιβεβαιωθεί η παραγγελία. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση που πέσει η τιμή και παράλληλα δεν θα απαιτήσει χρήματα από τον πελάτη εάν η τιμή ανεβεί. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών της, ωστόσο οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη απoσταλθείσες παραγγελίες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την εταιρεία μας.

Η εταιρεία μας παρέχει την δυνατότητα κατά την υποβολή της παραγγελίας σας να επιλέξετε τον τύπο παραστατικού το όποιο επιθυμείτε, απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο του διαδικτυακού μας τόπου.

Η συναλλαγή θα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την εταιρία μας.