Πληροφορίες και Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Πληροφορίες και Διαθεσιμότητα προϊόντων

Η εταιρεία μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση μέσω του www.istikoglou.gr. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν σας καλύπτει η περιγραφή ενός προϊόντος, σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@istikoglou.gr ή στο 2310 781775, προκειμένου να λύσουμε κάθε σας απορία και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, η οποία θα ισχύει από την εμφάνιση της στο www.istikoglou.gr.

Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (ελάχιστος αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης συστήματος, τυχόν διακοπή λειτουργίας ιστοσελίδας, αυξημένη ζήτηση που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα κ.λπ.), η εταιρεία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, μεταβολής των παρεχομένων πληροφοριών και για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών (εκ παραδρομής) στην καταχώριση, καθώς και για την ενημέρωση κάθε χρήστη. Παρ’ όλα αυτά κι επειδή δεν μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση ανθρωπίνου σφάλματος, για την ασφάλεια των συναλλαγών, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 2310 781775 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@istikoglou.gr.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων μας αλλάζει καθημερινά ανάλογα με το είδος, τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα και την αντιπροσωπεία. Στην περίπτωση που η εταιρία μας έχει την πληροφορία από τον κατασκευαστή, τον προμηθευτή ή τον αντιπρόσωπο ότι θα υπάρχει καθυστέρηση της προμήθειας του προϊόντος άνω των 7 ημερών, ο πελάτης θα ενημερώνεται άμεσα τηλεφωνικώς, από το τμήμα διακίνησης της εταιρίας μας.

Αναφορικά με ένα προϊόν που εμφανίζεται με την ένδειξη “κατόπιν παραγγελίας” ο πελάτης θα ενημερώνεται εντός 2 εργάσιμων ήμερων για το αν και κατά ποιο χρόνο το προϊόν θα υπάρχει διαθέσιμο και κατά συνέπεια θα είναι δυνατή η παράδοση του. Σε περίπτωση που καταχωρηθεί παραγγελία σε προϊόν που δεν είναι διαθέσιμο, θα σας ενημερώνουμε άμεσα μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς για τον χρόνο παράδοσης. Αν συμφωνείτε με τον νέο χρόνο παράδοσης, θα πρέπει να μας ενημερώνετε μέσω e-mail στο info@istikoglou.gr ότι συμφωνείτε να περιμένετε την παραγγελία σας. Υπάρχει και η πιθανότητα να μην συμφωνείτε με τους νέους όρους της παραγγελίας οπότε αυτή θα ακυρώνεται. Σε λογούς ανωτέρας βίας (πχ καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατόν να υπάρχει συνέπεια στους χρόνους παράδοσης της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ενημερώνουμε προκειμένου να δηλώσετε αν επιθυμείτε παρ’ όλα αυτά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Για οποιαδήποτε καθυστέρηση προμήθειας των προϊόντων μας από τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα ή την αντιπροσωπεία που μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη στοκ, ή προβλήματα εκτελωνισμού ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η εταιρία μας δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη.