Περιορισμός Ευθύνης

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία μας στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους για οποιαδήποτε αίτια.

Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, αλλά ενημερώνει για την διαθεσιμότητα ή μη τον καταναλωτή και αναλαμβάνει να τον ενημερώνει έγκαιρα περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν έχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.istikoglou.gr παρέχει το περιεχόμενο (π.χ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου χωρίς καμία παραλλαγή “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αίτια που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη, ή/και με την χρήση του διαδικτυακού τόπου, ή/ και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, ή /και προϊόντων, ή /και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, ή/ και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή /και υπηρεσίες, ή /και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ενδεχομένως στο www.istikoglou.gr να υπάρχουν δεσμοί προς άλλους δικτυακούς τόπους τους οποίους δεν ελέγχει η εταιρεία μας για την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και τη πληρότητα των υπηρεσιών, τους όρους χρήσης κλπ. Το www.istikoglou.gr σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα, καταλληλότητα, λειτουργικότητα ή νομιμότητα τέτοιων δικτυακών τόπων. Είναι αμοιβαίως αποδεκτό ότι οι χρήστες παραιτούνται οποιωνδήποτε νομικών διεκδικήσεων κατά του www.istikoglou.gr σε σχέση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους.